EVENT GOODS [KUMAGAYA SAKURA MARATHON]

2009 19th 「T-MAG」

[企画・デザイン]

http://www.city.kumagaya.lg.jp

2009 19th 「PINS」

[企画・デザイン]

http://www.city.kumagaya.lg.jp

2009 19th 「SUPER MAGNET」

[企画・デザイン]

http://www.city.kumagaya.lg.jp

2008 18th グッズ各種

[企画・デザイン]